Prawda w miłości

Co drugi piątek spotykamy się o 17:30 w domu przy ul. Wróblewskiego 73a.

Podczas studium biblijnego będziemy przyglądać się i uczyć korzystać z narzędzi, jakie dał nam Bóg, żebyśmy zmieniali się na podobieństwo Chrystusa. Każdy z nas przechodzi przez różne doświadczenia, których Bóg używa po to, żebyśmy stawali się podobni do obrazu Jego Syna. I każdy z nas jest powołany, żeby pomagać w tym innym. Nie jest to  zadanie dla wybranych chrześcijan, czy świeckich specjalistów. To zadanie dla każdego ucznia Jezusa, a realizujemy je w codziennych rozmowach. Świadomie lub nie, mamy wpływ na inne osoby przez nasze słowa i porady, których udzielamy w różnych sytuacjach. A zdarza się, że nie wiemy, co powiedzieć. Bóg nie zostawił nas jednak samych z naszą ludzką mądrością, tylko zostawił nam narzędzia, z których możemy i powinniśmy w tym korzystać.

Kontakt:

Grzegorz Jaeger
grzegorz.jaeger@gmail.com
510 459 819