Pierwszy Kościół spotykał się w pierwszy dzień tygodnia, którym jest niedziela. Jest to dzień, w którym zmartwychwstał nasz Pan Jezus Chrystus. W centrum naszych nabożeństw jest Słowo Boże. Czytamy je oraz słuchamy wspólnie kazań przygotowanych na jego podstawie. To nauczanie ma wyjaśniać i wzywać do stosowania prawd biblijnych. Częścią niedzielnych spotkań jest też wspólny śpiew pieśni opartych na biblijnych prawdach oraz modlitwy kierowane do naszego Boga.

Praktykujemy też:

  • Chrzty
    wierzymy i praktykujemy, że chrzest, czyli zanurzenie osoby w wodzie, powinien mieć miejsce, kiedy zaufa ona, że Jezus Chrystus na krzyżu zapłacił karę za wszystkie jej grzechy i chce podporządkować Mu swoje życie

 

  • Wieczerzę Pańską
    w pierwszą niedzielę miesiąca spożywamy chleb i wino na pamiątkę śmierci Jezusa Chrystusa zgodnie z tym, co sam Jezus przekazał uczniom podczas ostatniej wieczerzy.