Chrześcijanie od początku uwielbiali Boga pieśniami i modlitwami. Apostoł Paweł zachęcał, by wierzący przekazywali sobie w ten sposób „Słowo Chrystusowe”, by się nawzajem nauczali i napominali przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając je Bogu.

W Piśmie Świętym mamy wiele przykładów pieśni i psalmów. Król Dawid, który sam często Bogu śpiewał i grał, ustanowił „służbę muzyczną”. Nakazał Lewitom wyodrębnić spośród siebie grupę śpiewaków, którzy mieli głośno i radośnie śpiewać Panu przy wtórze harf, cytr i cymbałów.

Podczas nabożeństwa spotykamy się, by pieśniami i naszymi indywidualnymi modlitwami oddać Bogu chwałę i cześć. W takim uwielbieniu jest czas na oczyszczenie, wyznanie grzechów, wylanie serca przed Panem. Prowadzą nas w tym osoby, które swoje talenty muzyczne postanowiły wykorzystać w służbie Bogu i ludziom.