Pierwsi baptyści dotarli na Opolszczyznę w połowie XIX w., kiedy należała ona do Królestwa Prus. Baptyzm pojawił się w pierwszych miejscowościach Opolszczyzny za sprawą niemieckich misjonarzy i zborów, w szczególności zboru we Wrocławiu oraz zboru w Wójtowicach. Te zbory zawdzięczają z kolei swoje istnienie pierwszym niemieckim baptystom, w tym Johannowi Gerhardowi Onckenowi, który miał swój udział w powstaniu obu tych zborów.

Pierwsze wspomnienie o baptystach na Opolszczyźnie dotyczy osób spotykających się w Prudniku i pochodzi z 1856 r. Od tego czasu minęło już ponad 160 lat, z których ponad połowa (89 lat) obejmuje niemiecki okres historii Opolszczyzny. Badania pozwoliły ustalić, że w tym czasie funkcjonowało na tym terenie 12 wspólnot baptystycznych. Informacje te pochodzą z niemieckich roczników statystycznych, które za każdy rok podawały listę zborów i placówek wraz z ich adresami. Były to:

 • Zbór w Prudniku od 1856 do 1944 r. (ostatnia wzmianka)
  Placówki Zboru w Prudniku:

  • Nysa od 1922 do 1924 r.
  • Gracze w 1925 r.
  • Magnuszowice od 1925 do 1939 r. (ostatnia wzmianka)
  • Pielgrzymowice w 1927 r.
  • Niemodlin od 1936 do 1939 r. (ostatnia wzmianka)
  • Szydłowiec Śląski od 1936 do 1939 r. (ostatnia wzmianka)

 

 • Placówki Zboru we Wrocławiu
  • Lewin Brzeski od 1894 do 1939 r. (ostatnia wzmianka)
  • Brzeg od 1919 (funkcjonowała z przerwami) do 1939 r. (ostatnia wzmianka)
  • Gracze od 1912 do 1924 r.
  • Kościerzyce od 1925 do 1927 r.
  • Opole od 1927 do 1931 r.

W 1927 r. spotkania odbywały się w mieszkaniu przy Wilhelmsplatz 4 (obecnie Plac Kopernika).
W latach 1928-1929 baptyści spotykali się przy Kräuterstrasse 26 (obecnie ul. Spychalskiego) w mieszkaniu osoby o nazwisku Krumm.
W dwóch ostatnich latach (1930-1931) zbór spotykał się w mieszkaniu przy Sternstrasse 49 (obecnie ul. Reymonta).
Placówka Zboru w Świebodzicach w Pilszczu – pojawiła się w zestawieniu w 1911 r. Autor nie posiada informacji, czy pojawiła się w zestawieniach w kolejnych latach.

W kolejnych 75 latach polskiej historii Opolszczyzny rozwinęły się natomiast tylko trzy wspólnoty baptystyczne. Jedna z nich, wspólnota w Opolu, funkcjonuje współcześnie i jest jedynym samodzielnym zborem baptystycznym, jaki powstał w tym okresie na Opolszczyźnie.

 • Placówka zboru we Wrocławiu w Brzegu
  Powstanie tej placówki przypada na pierwsze 10-lecie po zakończeniu II Wojny Światowej. Wspomina o tym Krzysztof Bednarczyk w swoim referacie z okazji 10-lecia zboru wrocławskiego: „Dorywczo urządzano też nabożeństwa w innych miastach Dolnego Śląska, tj. w Jeleniej Górze, Brzegu, Świdnicy, Jaworze”.
 • Placówka zboru w Zabrzu w Kędzierzynie-Koźlu od 1983 do 1998 r.
  Rozpoczęła swoje funkcjonowanie od udziału mieszkańców Kędzierzyna-Koźla w spotkaniach baptystów w Zabrzu. Z tej grupy powstała placówka, której spotkania początkowo odbywały się w domach, a następnie w salce przy kościele ewangelicko-augsburskim przy ul. Głowackiego 17.
 • Zbór w Opolu od 2005 r.