Pytanie o zmartwychwstanie

Ewangelia Łukasza 20:27-40 | Ostatnie z serii pytań skierowanych do Jezusa w Ewangelii Łukasza okazało się próbą wyśmiania idei zmartwychwstania. Pytanie saduceuszy opierało się na błędnych założeniach, co wynikało z ich ograniczonego myślenia. Jezus pokazał im, że zmartwychwstanie jest zgodne z Bożym planem dla wieczności, która będzie inna od doczesności oraz zgodne z zachowaniem wobec […]

Cytaj dalej...

Prowadzenie Ducha Świętego

List do Rzymian 8:1-16 | Duch Święty odgrywa kluczową rolę w naszych zmaganiach z grzechem, bo sprawia, że wychodzimy z tej walki zwycięsko. Takie działanie Apostoł Paweł nazwał prowadzeniem Ducha Świętego. Dowodzi ono, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Dowodzi też tego to, że wołamy do Boga jako do naszego Ojca.

Cytaj dalej...

Cesarzowi, co cesarskie, Bogu, co Boże

Ewangelia Łukasza 20:20-26 | Kolejna pułapka, którą chciano zastawić na Jezusa, dotyczyła stosunku do rzymskiej władzy. Odpowiedź Jezusa była krótka, ale bardzo treściwa. Co należy się władzy publicznej a co należy się Bogu? I co w przypadku konfliktu między lojalnością władzy świeckiej a lojalnością Chrystusowi?

Cytaj dalej...

Przypowieść o odrzuceniu Syna

Ewangelia Łukasza 20:9-19 | W przypowieści o winnicy i obrazie kamienia węgielnego Jezus zapowiedział, że będzie odrzucony przez żydowskich przywódców, a oni będą za to ukarani. Jego przeciwnicy zrozumieli, że mówił to przeciwko nim, a mimo tego nie zmienili swoich planów, tylko jeszcze bardziej chcieli się Go pozbyć. Fragment wzywa do wydawania owoców i przestrzega […]

Cytaj dalej...

Jakim prawem?

Ewangelia Łukasza 19:45-20:8 | Oczyszczenie świątyni jest w Ewangelii Łukasza wstępem do konfrontacji Jezusa z Sanhedrynem. Rada Najwyższa zarzuciła Jezusowi, że narusza ich kompetencje i chciała oczernić Go w oczach ludzi, ale sama okazała się niekompetentna w pełnieniu swojej przywódczej roli. Fragment pobudza do troski o czystość kościoła i szukania uznania u Boga zamiast u […]

Cytaj dalej...

Przypowieść o powrocie Króla

Ewangelia Łukasza 19:11-27 | Pan Jezus opowiedział tę przypowieść tuż przed wejściem do Jerozolimy. Była to odpowiedź na oczekiwanie objawienia się Królestwa Bożego. Jezus dał do zrozumienia, że trzeba będzie na to jeszcze trochę poczekać, bo On udaje się w daleką podróż. A czas oczekiwania na Jego powrót jest próbą naszej wierności.

Cytaj dalej...

Syn Człowieczy szuka i zbawia zgubionych

Ewangelia Łukasza 19:1-10 | Zacheusz był ostatnią osobą, którą Jezus spotkał i zbawił na drodze do Jerozolimy. Nie było przypadku w tym, że Zacheusz chciał zobaczyć Jezusa akurat wtedy, kiedy Jezus chciał się spotkać z nim. A postawa Zacheusza jest przykładem prawdziwego opamiętania, które prowadzi do zmiany serca.

Cytaj dalej...

Syn Dawida przywraca wzrok

Ewangelia Łukasza 18:35-43 | Niewidomy, który siedział pod Jerychem, dostrzegł w Jezusie Mesjasza, mimo że nie widział na oczy. Ale wielu ludzi ma dokładnie odwrotnie. Mają zdrowe oczy, ale nie widzą tego, co najważniejsze.

Cytaj dalej...

Cierpienie zgodne z planem Mesjasza

Ewangelia Łukasza 18:31-34 | Na ostatniej prostej przed wejściem do Jerozolimy Jezus kolejny raz zapowiedział Apostołom swoje cierpienie, śmierć i zmartwychwstanie. Powołał się przy tym na zapowiedzi cierpienia Mesjasza w Starym Testamencie. I właśnie im przyglądamy się w tym kazaniu.

Cytaj dalej...

Zbawienie możliwe jest tylko u Boga

Ewangelia Łukasza 18:18-30 | Bogaty młodzieniec zaczął spotkanie z Jezusem od tego, że upadł przed Nim na kolana, a zakończył na tym, że odszedł od Niego ze smutkiem. Przykład tego człowieka pokazuje, że osiągnięcie życia wiecznego jest tak trudne, że wręcz niemożliwe dla tych, którzy chcą polegać na sobie.

Cytaj dalej...

Ta witryna korzysta z plików cookie, aby polepszyć doświadczenie przeglądania i zapewnić dodatkową funkcjonalność. View more
Akceptuję