W ramach tej grupy poznajemy miejsce i rolę mężczyzn z Bożej perspektywy (w świecie, kościele, rodzinie, pracy itd.). Robimy to przez studiowanie Biblii, modlitwę, wspieranie się w naśladowaniu Jezusa i przedstawianie Jezusa tym, którzy nie przyjęli jeszcze ewangelii.

Obecnie nie mamy regularnych spotkań w tej grupie. Co tydzień spotykamy się na studium i modlitwie we wspólnym gronie kobiet i mężczyzn. Spotkania w gronie mężczyzn są bardziej indywidualne i spontaniczne. Daj znać, gdybyś chciał wiedzieć o naszych wydarzeniach:


Kontakt:

Grzegorz Jaeger
grzegorz.jaeger@gmail.com
510 459 819