W ramach spotkań dla kobiet pragniemy uczyć się, jak możemy wywyższać Boga w życiu codziennym i służyć innym zgodnie z Bożym zamysłem. Ufamy, że Boży plan dla roli kobiet jest dokonały, więc i dobry dla nas. Role te staramy się poznawać w Jego Słowie, studiując obecnie historie kobiet ze Starego i Nowego Testamentu.

Spotkania odbywają się w czwartki o 17:15 naprzemiennie w trzech formach:

  • spotkania biblijne, skupione na nauce z doświadczeń kobiet, o których pisze Biblia,
  • spotkania praktyczne, na których uczymy się praktycznego zastosowania nauki z Bożego Słowa,
  • spotkania modlitewne.


Zapraszamy na nasze spotkania wszystkie z was, które mają pragnienie nauki, jak być kobietą miłą Bogu.