O NAS

Jesteśmy częścią Kościoła Chrześcijan Baptystów w  Rzeczypospolitej Polskiej, który opiera swoją naukę i działalność na prawdach Pisma Świętego. W 2005 r. utworzyliśmy w Opolu placówkę II Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów we Wrocławiu. W tej formie funkcjonowaliśmy do, 2015 r., kiedy to 4 października nastąpiło jej usamodzielnienie jako Zboru „Źródło Życia” w Opolu.

Naszą wizją jest dotarcie z  Ewangelią do mieszkańców Opola i okolic i zgromadzenie wszystkich tych, którzy wierzą we Wspólnotę, w której jest nauczane i praktykowane Słowo Boże. Wierzymy, że Kościoły Chrześcijańskie mają bardzo pozytywny wpływ na społeczność lokalną.  Modlimy  się o wszystkie inne kościoły w naszym mieście, którym przyświeca podobny cel.


NAJBLIŻSZE WYDARZENIANOWE PLIKIMEDIA SPOŁECZNOŚCIOWEZNAJDŹ NAS/p>